Župa Sv.Ane, Banbrdo

„Tko pije vode koje mu ja dadnem, ožednjeti neće nikada“

Ideja vodilja, prilikom projektiranja novog uređenja prezbiterija, je bila RIJEČ ŽIVA koju smo poistovjetili sa VODOM ŽIVOM, kako nas je uputio i sam Krist kada je rekao „Tko pije vode koje mu ja dadnem, ožednjeti neće nikada“ a ta voda je upravo Riječ koju nam ostavlja u vidu Svetog pisma koju nam sa oltara upućuju svake Nedjelje!

Dakle, nova geometrija samog prezbiterija je takva da simulira vodu koja se iz niše, od starog oltara, kao bujica prolijeva kroz crkvu prema narodu! U funkcionalnom smislu smo izašli u prostor crkve iz tijesne niše prezbiterija i na taj se način izborili za prostor u kojem možemo normalno postaviti sve elemente prezbiterija a da pri tom imamo i nesmetanu komunikaciju po istom! Također na ovaj način smo se približili puku što je svakako pozitivno! U prostoru prezbiterija je zatečen stari oltar u kojem je smješten tabernakul i kipovi Sv. Ane te sv. Joakima i Ivana Krstitelja! Našim se projektom predviđa njegovo zadržavanje u prostoru! Od novog mobilijara zamišljeno je da se urade: AMBON, OLTAR, TABERNAKUL i KRSTIONICA. Popločanje novog dijela prezbiterija bi bilo urađeno mramorom tip BRECIA SARDA koja je najbliža svojom teksturom postojećem poploćanju u crkvi!

Kategorija
Prezbiterij
Investitor
Župa SV. Ane, Banbrdo
Lokacija
Lepenica
Godina projekta
2017.
Arhitektonski pristup
Novoprojektirani objekat
Info
Citat pretočen u dizajn

Župa Sv.Ane, Banbrdo

prezbiterij_lepenica_12 prezbiterij_lepenica_1
ŽELITE POGLEDATI JOŠ PROJEKATA?