Kapelica “Carica”

Koncept u kojem se sa igrom prodora dostiže zanimljiva unutrašnjost prostora

Specifična geometrija postojećeg objekta rezultira formiranjem objekta koji prati vanjske linije i daje odgovor na njih i u supronom smjeru kako bi naglasili finalni i centralni, novoprojektirani prodor u  sklopu krova. Unošenjem novog materijala u cjelokupnu kompoziciju, unosimo i dašak savremenog pristupa projektiranju.

Bijela boja je oduvijek bila dokaz čistoće i mirnoće koja se najčešće prožima kroz sakralnu arhitekturu, pa tako i kroz ovaj objekat, u unutrašnjosti. Na taj način smirujemo sve prodore koji se javljaju a koji su idealni za unošenje dodatno svjetla u prostor,

Investitor
Župni ured Sv.Ane
Lokacija
Busovača
Godina projekta
2017.
Arhitektonski pristup
Rekonstrukcija
Info
Dominanta forma mrtvačnice u Potkraju

Kapelica “Carica”

004 F
ŽELITE POGLEDATI JOŠ PROJEKATA?