Filijalna crkva sv. Josipa RADNIKA, Takale

Rekonstrukcija postojeće crkve u jednu sasvim drugačiju notu. Moderniju, jednostavniju i čišću. Izvor vječite inspiracije su jake i prelomljene linije koje su simbol odlučnosti i ciljanog, duhovnog puta.

Rekonstrukcija postojećeg objekta uvijek predstavlja izazov za sebe. Kako svoja maštanja spakirati u ono što je već zadano, uspostavljeno i na prvi pogled nesavladivo?

Filijalna crkva Takale je primjer kako zatečeni tlocrt i zatečeni elementi mogu uvijek biti inspiracija za doprojektiranje i na neki način "uljepšavanje" onoga što je zadano.

Ulazi u ovaj prostor su sa bočnih strana i pri dnu objekta, tako da na samom ulazu, dobijemo dojam prostranosti i preglednosti. Sve što je zatečeno, dobilo je notu modernističkog pristupa, poigravanjem sa otvorima, materijalizacijom ali i bojom. Zapravo, sve se svodi da već postojeći i tako značajan objekat, upotpunimo sa savremenim detaljima koji će dodatno da doprinesu značaju crkvi.

Investitor
Župa Novi Šeher
Lokacija
Novi Šeher
Godina projekta
2013.
Arhitektonski pristup
Rekonstrukcija
Info
Uklapanje u postojeće stanje

Filijalna crkva sv. Josipa RADNIKA, Takale

takale_before takale_after
ŽELITE POGLEDATI JOŠ PROJEKATA?