Filijalna crkva Margetići

Simbolika i detalj... Simbolika u detalju. Mirnoća prostora i osjećaj blagostanja. Prožimanje eksterijera kroz enterijer i lakoća cjelokupnog prostora.

Idealan primjer kako sve ono što vidimo kroz eksterijer, se može u detalju provući i kroz enterijer. Kako projektirati sakralnu arhitekturu koja će u svom sastavu imati i suterenski dio, obično predstavlja barijeru. Međutim, dodavanjem staklenih ploha, uvođenjem dovoljne količine prirodne svijetlosti u prostor, odaje se dojam lakoće i "naslanjanja"  forme na formu. Ovaj put izlazimo iz okvira projektiranja sakralne arhitekture a to je da uvijek mora biti dominantna vertikala i horizontala, pa smo u jednu cjelinu proželi križ sa vrha objekta, koji se simbolično pretače u križ na ulazu u samu crkvu. Sve zakrivljene linije, koje same po sebi odaju dojam "plovidbe", mirnoće i staloženosti, prožimaju se i kroz enterijer, ali kroz detalj, kako bi sva pažnja ostala na onom što je zaista bitno, a to je blagostanje i MIR!

Kategorija
Crkve, Enterijer
Investitor
Župa Novi Travnik
Lokacija
Novi Travnik
Godina projekta
2009.
Arhitektonski pristup
Novoprojektirani objekat
Info
Filijalna crkva koja izlazi iz okvira standardnog projektiranja sakralne arhitekture
ŽELITE POGLEDATI JOŠ PROJEKATA?