Crkva Sv. Tome Apostola

Spoj monumentalnosti i forme, eliptičnih linija i nesvakidašnjih poteza. Prikaz savremenog pristupa projektiranju sakralne arhitekture. Igra sjene i svjetla. Savremeni materijali i čist prikaz. Sve to u jednom – crkvi Sv. Tome apostola.

Crkva Sv.Tome apostola je objekt koji u samo tri poteza, horizontalnim, vertikalnim i eliptičnim, predstavlja prekretnicu sakralne arhitekture na našim prostorima. Centar ili srž ovakvog objekta predstavlja spoj kružnice i dvije elipse koja u unutrašnjosti ima dosta jaku simboliku. Sve je to skriveno jednom horizontalnom linijom koja se pretapa u zvonik koji daje naglasak cijelom ovom konceptu.

Naizgled sasvim jednostavan i čist pristup u unutrašnjosti krije jaku pristupnu sekvencu koja svojim lukovima uvodi korisnika unutar prostora, sasvim polako, pripremajući ga na veliki, otvoreni, molitveni prostor. Svi potezi se u unutrašnjosti poistovjećuju i smiruju, te daju dovoljno prostora da se javi tek poneki otvor koji će da se poigra sa cijelim prostorom.

Objekt koji pored monumentalne vrijednosti, dobija još jednu i to skulpturalnu, posebnu, jedinsvenu. Onu gdje se gubi mjerilo čovjeka i osjeća se značaj okruženja u kojem se nalazi.

Kategorija
Crkve, Enterijer
Investitor
Župa Vitez
Lokacija
Topala, Vitez
Godina projekta
2014.
Površina
873 m²
Arhitektonski pristup
Novoprojektirani objekat
Info
Novoprojektirana crkva sa jedinstvenim pristupom projektiranja
ŽELITE POGLEDATI JOŠ PROJEKATA?